>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>=NAAR==M=V=V=M==INDEKS=<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
VERKRACHTE   WAARHEID,
VERGETEN   WAARDE


'n Hemel ver boven elke grond,
waar de doden eeuwig blijven leven,
lekker lustig, zonder zonde:
'n leugen die op deze planeet
generaties lang doorregeert.

'n Schepper van hemel en aarde
die al het zijnde heeft gekreëerd,
zelf niet zijnde, Zichzelf echter niet:
'n schepping van mannen boven elkaar
geleid door 'n verkrachtende macht.

'n Ziel los van enig lichaam
verhuizend van prooi naar menselijke pracht,
van dierlijke rat en leeuw naar religie:
'n verzinsel van vergankelijken
die op hun reis niets vergeten,
behalve de waarde der waarheid.


53.NEM
©MVVM, 53-66 NTWO

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>=NAAR==M=V=V=M==INDEKS=<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
>=<
hoofd-
[NAAR HOOFDPAGINA]
pagina

poezie
>=<